1. Certyfikat GOST-R
 2. Deklaracja zgodności GOST
 3. Certyfikat GOST TR
 4. RTN Zezwolenie Rostechnadzor
 5. Certyfikacja Transportu Kolejowego
 6. Historia Certyfikacja w Rosji
 1. Świadectwo Higieniczne
 2. Certyfikat UkrSepro
 3. Deklaracja UkrSepro
 1. Certyfikat GOST-K
 1. Certyfikat BELGIS
 1. Wyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.
 2. Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.
 3. Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.
 4. Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2020-2025.
certyfikaty unii celnej

Euroazjatycka Komisja Gospodarczea zatwierdziła tzw. „chemiczne” przepisy techniczne Unii Celnej.

Projekty przepisów technicznych przeszły już wymagane procedury, zostały także rozpatrzone przez Komisję Doradczą ds. Regulacji Technicznych. Przyjęcie trzech nowych regulacji powinno nastąpić wraz z końcem roku, natomiast ich wejście w życie planowane jest na luty 2015 r.

Projekt przepisów technicznych „O bezpieczeństwie produkcji chemicznej” odnosi się do substancji chemicznych i mieszanin tych substancji, wprowadzanych do obrotu na obszarze celnym Unii Celnej. Projekt obejmuje substancje chemiczne, za wyjątkiem: minerałów, rud, naturalnego i skroplonego gazu, gazu procesowego i jego składników, ropy surowej i handlowej, węgla, koksu, jeśli nie były modyfikowane chemicznie; gotowych leków oraz produktów do stosowania weterynaryjnego; produktów spożywczych, dodatków i suplementów diety, gotowych pasz dla zwierząt; odpadów produkcji wyrobów chemicznych, jeśli podlegają utylizacji; produkcji chemicznej, która jest źródłem promieniowania jonizującego w zakresie klasyfikacji, oznakowania i informowania o zagrożeniach wynikających z obecności promieniowania, pestycydów itd.

W projekcie ustanowiono wymogi, dotyczące m.in. identyfikacji produktów, klasyfikacji według cech niebezpiecznych, etykietowania i ostrzegania przed zagrożeniem, charakterystyki, zgłaszania i oceny zgodności, etykietowania znakiem Unii Celnej.

Kolejny projekt przepisów technicznych dotyczy bezpieczeństwa farb, wprowadzanych do obrotu na teren Unii Celnej. Są to takie produkty, jak: farby (w tym proszkowe), lakiery, emalie, podkłady, szpachlówki, glazury, grunty, środki do impregnacji.

Przepisy techniczne „O bezpieczeństwie farb i lakierów” nie odnoszą się do takich produktów, jak: lakiery kosmetyczne, żywica, rozpuszczalniki, materiały malarskie pozostające w kontakcie z żywnością i używane do barwienia urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, a także farby do znakowania dróg, farby drukarskie, akwarele.

Natomiast przepisy techniczne „O bezpieczeństwie detergentów i chemii gospodarczej” odnoszą się do takich towarów, jak: detergenty i produkty gospodarstwa domowego, w tym pomocnicze preparaty do prania, środki czyszczące przeznaczone do twardych powierzchni, płyny do mycia naczyń, pasty do polerowania, produkty do czyszczenia skóry i zamszu, środki do pielęgnacji samochodów, motocykli i rowerów, płyny do mycia szyb, środki pomocnicze do prasowania, produkty zapachowe i odświeżające.

W przypadku pytań ocertyfikat na zgodność z Technicznym Reglamentem Unii Celnej prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami.

Skontaktuj sie z nami